(1)
Özdemir, F.; Demirci, İsmail. Presenteizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. TUTAD 2021, 5, 2049-2066.