(1)
Çavuşgil, B.; Erden Ayhün, S. Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Tatmininin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Kuşağı Kahve Dükkânı Müşterileri Üzerine Bir Araştırma. TUTAD 2021, 5, 2067-2085.