(1)
Özmen Arısoy, N.; İnce, E.; Olcay, A. Mutfak Departmanı Personelinin Kişisel Hijyen Bilgi Ve Uygulamaları: Şanlıurfa İli Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. TUTAD 2021, 5, 2086-2106.