(1)
Çelen, O.; Tuna, M. Konaklama İşletmelerindeki Kadın Çalışanların Kraliçe Arı Sendromu Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. TUTAD 2021, 5, 2127-2148.