(1)
Özkan, Çiğdem; Yeşildağ, B. Covid-19 Salgınının Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği. TUTAD 2021, 5, 1603-1615.