(1)
Avcı, E.; Bardakoğlu, Övünç. Konaklama İşletmelerinde Tüketici Deneyiminin Çevrimiçi Yorumlara Yansıması: COVID-19 Pandemi Süreci Ve Deneyimin Olumsuz Sonuçlanması. TUTAD 2021, 5, 2254-2273.