(1)
Sunar, H.; Ateş, A. Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Çevrimiçi Değerlendirmelerin Tüketici Tutum Kararsızlığındaki Rolü Ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. TUTAD 2021, 5, 2347-2366.