(1)
Tandoğan, V. U.; Dinçel, A. B.; Mil, B. Restoran İşletmeleri İçin Bir Mobil Uygulama Önerisi Ve Öneriye Yönelik Tutumların Belirlenmesi. TUTAD 2021, 5, 2380-2402.