(1)
Karamustafa, K.; Yılmaz, M. Turizm Eğitimi Veren Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğretim Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği. TUTAD 2021, 5, 2466-2491.