(1)
Çataklı, S.; Yıldırgan, R. Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Trabzon İli Üzerine Bir Araştırma. TUTAD 2021, 5, 2506-2521.