(1)
Deveci, B. Profesyonel Şef Adaylarının Olası Benliklerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. TUTAD 2021, 5, 2592-2612.