(1)
Kodaş, D.; Öztürk, E.; Deniz, S. Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algıları, Turizm Gelişim Desteği Ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma. TUTAD 2021, 5, 2613-2629.