(1)
Dağ, T.; Keskin, E. Geleneksel Peynirlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği. TUTAD 2021, 5, 2630-2652.