(1)
Gün, S.; Kılıç, G. D. Siirt’te Yaşayan Yerel Halkın Turizm Dönük Metaforik Algısı. TUTAD 2021, 5, 2653-2665.