(1)
İnan, R.; Ayazlar, G. Turizm Eğitimi Almış İş Görenlerin Gerçeklik Şoku Ile Kariyer Bağlılığı İlişkisinde Çalışma Yaşam Kalitesinin Aracılık Rolü. TUTAD 2021, 5, 2683-2702.