(1)
Bulgan, G.; Arslan, R.; Şen Demir, Şirvan. Engelli Bireylerin Otel İşletmelerinde Karşılaştıkları Sorunlar. TUTAD 2021, 3, 121-134.