(1)
Türkay, K.; Kabadayı, M. Türkiye’de Turizm Finansmanı Teorik Alanının Gelişimi: Bibliyometrik Bir İnceleme. TUTAD 2021, 5, 2703-2722.