(1)
Tekin Özbek, Özlem; Öz Çelikbaş, E. Somut Olmayan Kültürel Miras Temalı Turistik Aktivitelerin Terapötik Etkisi: Bursa Karagöz Müzesi Örneği. TUTAD 2021, 5, 2723-2736.