(1)
Aksöz, E. O.; Çay, G. Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği. TUTAD 2022, 6, 1-23.