(1)
Özen, İbrahim A. Lüks Turizm Kapsamında Butik Otellerin Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği. TUTAD 2022, 6, 24-39.