(1)
Kılıç, B.; Gönenç Güler, E. Hatıra Paranın Gastronomi Temalı Yaratıcı Kentlerin Pazarlanmasındaki Rolü: Gastronomi Şehri Afyonkarahisar Türkiye Örneği. TUTAD 2022, 6, 87-105.