(1)
Hoş, K.; Zencir Çiftçi, E. Tüketicilerin Yaşam Tarzı Ve Gıda Neofobi Eğilimi. TUTAD 2022, 6, 139-162.