(1)
Küçük, E.; Saatcı, G. Yerel Etkinliklerde Gastronomi Mirasının Yaşatılması Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği. TUTAD 2022, 6, 184-201.