(1)
Avcıkurt, C.; Göker, S. Turist Rehberliği Öğrencilerinin Sosyal Etkileşim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma. TUTAD 2022, 6, 249-265.