(1)
Mancı, A. R. Yer Bağlılığı Ve Topluluk Katılımının, Yerel Halkın Kültürel Miras Alanlarına Yönelik Algısı Ve Turizm Gelişimine Desteği Üzerindeki Etkisi: Göbeklitepe. TUTAD 2022, 6, 806-824.