(1)
Doğan, H.; Akyurt, H. TOPSIS Ve GİA Yöntemleriyle Finansal Performans Ölçümü: Bir Otel Uygulaması. TUTAD 2022, 6, 914-930.