(1)
Zengin, B.; Zengin, B.; Koç, İsmail. Türkiye’deki Siyasi Partilerin Turizm Politikalarının İncelenmesi: Parti Programlarına Yönelik İçeriklerin Betimsel Analizi. TUTAD 2022, 6, 1068-1090.