(1)
Değişgel, S. Adana’nın İnanç Turizmi Potansiyeli Ve Yerel Halkın İnanç Turizmi Ile İlgili Görüşleri. TUTAD 2023, 7, 122-140.