(1)
Salı Öztürk, S. .; Sünnetçioğlu, A. Yavaş Şehir Algısı Ve Turizmin Etkilerinin Yerel Halkın Yaşam Doyumuna Etkisi. TUTAD 2023, 7, 141-160.