(1)
Ramadanoğlu, E.; İnce Karaçeper, E. Bosna Hersek Boşnak Göçmenlerinin Mutfak Kültürü Ve Sofra Gelenekleri: İstanbul İli Pendik, Kartal Ve Bayrampaşa İlçeleri Örneği. TUTAD 2024, 8, 1-23.