(1)
Uzun, M.; Uca, S. Müze Ziyaretçi Deneyimi Ve Destinasyon İmajı Ölçeklerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. TUTAD 2024, 8, 24-40.