(1)
Özdemir Yılmaz, G.; Bostan, D. Balıkesir İlinin Kültürel Miras Değerlerinin Bilinirliğine Yönelik Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. TUTAD 2024, 8, 134-149.