(1)
Bayrakdaroğlu, F.; Eldem Çulhaoğlu, P. Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi. TUTAD 2021, 3, 745-758.