Ak, S., & Kızılırmak, İsmail. (2021). Otel İşletmelerinde E-Şikâyetler ve E-Şikâyet Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 820–832. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/103