Karacaoğlu, S., & Yolal, M. (2021). Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülmesinde Turist Rehberlerinin Rolü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 833–847. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/104