Eryılmaz, S., & Bal, H. T. (2021). Teknoloji Bağımlılığı ile Rekreasyonel Eğilimler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 902–919. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/108