Işıldar, P., & Yıldız, Özay. (2021). Festivaller ve Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Urla Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 931–948. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/110