Çetin, A., & Kozak, R. (2021). Fuar Katılımcılarının Destinasyon İmajı Algıları: Expo 2016 Antalya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 964–976. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/112