Bedük, T., & Gönenç Güler, E. (2021). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne ve Yerel Halkın Tutumu. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1128–1148. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/123