Mancı, A. R. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Miras Farkındalığı ve Deneyimleri: Harran Üniversitesi Örneği- Şanlıurfa. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1164–1177. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/125