Dereli, M., Z. Boyacıoğlu, E., & Terzioğlu, M. K. (2021). İklim Değişikliği ve Turizm Sektörü Arasındaki İlişkinin Dinamik Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1228–1243. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/129