Kurnaz, H. A. (2021). Turistlerin Alışveriş Davranışlarının Milliyetlere Göre Karşılaştırılması: Marmaris Esnaf Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1289–1303. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/133