Akyurt, H. (2021). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Otel Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve En İdeal Otel Seçimi: Ordu İl Merkezindeki 4 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1320–1335. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/135