Çavuş, A., & Aker, P. (2021). Malatya İlinde Bulunan 3- 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının İş-Aile Çatışma Düzeylerinin Ölçülmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1485–1500. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/145