Işık, N., & Özkan, B. (2021). Destinasyon Kişiliği ile Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gaziantep Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1514–1532. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/147