Seçim, Y., & Kaya, M. (2021). Türkiye’de Yaşayan Ahıska Türklerinin Yemek Kültürü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1631–1647. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/153