Yıldırım Saçılık, M. (2021). Türkiye’nin Ekonomik Büyüme-Kalkınma ve Gelişme Aşamalarında Turizm Öncü Bir Sektör Olabilir mi?. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1681–1697. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/156