Dönmez, Y., & Türkmen, F. (2021). Konaklama İşletmelerinde Peyzaj Düzenlemelerinin Önemi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1698–1705. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/157