Akkoç, İbrahim T., & Aksöz, E. O. (2021). Sakin Şehirlerde Sürdürülebilirliğin Metaforik Açıdan Karşılaştırılması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 606–620. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/196