Alyakut, Ömür. (2021). Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 699–715. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/202